08 September 2008

Nuvarande status

Elektroniska affärer - nuvarande topic:

- nätauktioner, vilket vi redan kan en del om, därför lyssnar jag just nu med ett halvt öra.

Dagen ser ganska tjock ut:

11.30 slutar - lunch
13.00 jobb
17.00 slutar, hem för att käka
18.00 plugga hela kvällen
22.00 börja tänka på refrängen...

No comments: