22 September 2010

Spring 2011 / 70-talet är tillbaka

Anna Sui

Anna Sui

Anna Sui
Custo Barcelona
Custo Barcelona
Custo Barcelona

Bilder: style.com

No comments: