02 January 2009

Viss dokumentation av aftonen - lite blandat

Något vi kan konstatera är, att det är populärt att blunda på bild och göra obsena gester samt v-tecknet. Likväl en fantastiskt trevlig afton, tack för det nära och kära, vänner och bekanta!

No comments: