24 August 2008

Tentaresultat!

Yes! Fick VG på tentan i taktiskt inköp. Nu ska jag bara kontrollera att alla poäng stämmer när jag kommer till skolan imorgon. Såg att jag hade fått mail om resultatet redan i onsdags, men har helt glömt bort att kolla webmailen, ja förrän idag. =P

No comments: