09 August 2008

Personlighetstest

Snubblade över detta test som var ganska roligt att göra. Vet inte hur många sådana man har gjort, och beroende på var man är i livet ser resultatet ganska olika ut. Mitt blev som följer:
Din personlighetstyp:
Bestämda och uppriktiga. Födda ledare. Utomordentlig förmåga att förstå övergripande organisatoriska problem och finna hållbara lösningar. Intelligenta och allmänbildade, ofta mycket bra talare. Värderar kunskap och kompetens och har inget överseende med ineffektivitet eller dåligt organiserad verksamhet.
Karriärer som skulle kunna passa dig:
Företagsledare, VD:ar, organisationsgrundare, affärsföreståndare, chefer, entreprenörer, domare, advokater, jurister, datakonsulter, universitetslärare, politiker, kreditrådgivare, fackrepresentanter, marknadschefer, banktjänstemän, systemanalytiker, forskare.

Analys: Det kan verka avståndstagande och kallt en del av det man läser ovan men i kontrast till detta ska ni veta att de som står mig nära vet hur djävla barnslig och lättroad jag är. Det som är i kursiv stil är det jag själv tycker passar bra in på mig. Tidigare har jag jobbat i butik och då även med mer ansvar än bara som säljare, jag har även aspirerat på att bli domare i bedömningssporter inom SKKF och jag jobbar deltid på bank med administrativa uppgifter. Det kan ligga lite i det där ändå. =)

No comments: