15 June 2008

Personlig integritet?

På onsdag ska det beslutas om den nya lagen där FRA, Försvarets radioanstalt, ska få utökade möjligheter till avlyssning av dator- och teletrafiken som passerar Sveriges gränser.

...Vilket innebär att du kan få dina telefonsamtal och mail avlyssnade. Telia Sonera har redan flyttat sina e-postservrar, för finska kunder, från Sverige för att undvika det här problemet. Google har meddelat myndigheter i Sverige att om förslaget går igenom kommer Google aldrig att placera några servrar inom landets gränser.

Johanne Hildebrandt skriver i dagens Aftonblaskan att:

"I en värld där alla viker ut sitt liv i bloggar eller dokusåpor eller är med på facebook känns begreppet personlig integritet förlegat."
Det är och ska fortfarande vara upp till individen i fråga att lägga upp en blogg eller vara med i en såpa, vare sig det är på TV:n eller på nätet, och i samma andetag få sig själv granskad. Ja, för granskat blir det man väljer att lägga upp och innehållet kan vara hur opersonligt som helst. Ändock ska det vara upp till var och en att bli granskad.

Johanne fortsätter:

"Jag orkar knappt läsa mina egna mejl, ännu mindre dina och jag tvivlar att FRA-människorna kommer orka bry sig heller."
De kommer inte ha några som helst problem att läsa den urvalda strömmen av samtal och mail, för de får nämligen betalt för jobbet. Vare sig du eller någon annan tycker det är drygt att läsa sina egna mail, kan nog fler än tio personer i detta avlånga land tänka sig att göra det för en månadslön.

Tio personer räcker.


No comments: