31 May 2008

Sverige är lika med lagom


Bild: http://www.worldvaluessurvey.org/

Inglehart-Welzel Cultural Map of the World

Svenskar sticker inte ut, vill inte visa sig mer än andra, väljer alltid den gyllene medelvägen et cetera...Ja det kan man ju svälja om man vill. Första gången jag såg denna bild om världens olika värderingar och hur vi ligger i förhållande till andra länder, gjorde att jag fick en skönt slag i skallen. Det är så enkelt att tryggt vaggas in i de vanliga fördomarna och gamla tankesätten, istället för att söka och ifrågasätta hur ens världsbild ser ut. Jag kan sitta och titta på den här kartan hur länge som helst och ända komma på nya förhållningssätt hela tiden.

Intressant.

Vad tycker ni?

No comments: