12 April 2010

lookfantastic.com

Ungefär 1/3 av priset, som man får ge i Sverige för hårprodukterna jag har beställt.

No comments: