28 January 2009

En alldeles, alldeles vanlig onsdag...

Vi vet att livet innebär förändringar och förändring i sig är en ständigt pågående process...Det enda som är säkert i livet är att det ständigt förändras, ändå blir vi alltid lika förvånade och kanske till och med chockade över vilka vägar livet tar.

No comments: