02 December 2008

Vilken tentavecka det blir!

Idag var det tenta vid halv ett och läraren ropar upp dem som står på anmälningslistan. Mitt namn ropas inte upp, och inte heller Ms C's namn. Konstigt - jag som har anmält mig. Skolans policy är att de som inte är anmäla till tentan ej heller får göra den. Efter ett telefonsamtal säger läraren att vi måste ta diskussionen med utbildningsansvarige nere på skolan så vi får glatt packa ihop våra saker, i salen där 39 st sitter och gör tenta och bege oss.

Efter samtalet så är det bara att notera nästa omtentatillfälle i kalender, vilka är först i februari respektive mars. Så kan det gå!

Första gången jag blir "utsparkad" från en tenta. =)

No comments: